Återställ enheten till fabriksinställningar

Anslut  din klocka till datorn med Suunto USB-kabeln och vänta tills SuuntoLink öppnas. 


Tryck på Inställningar och välj Klockor. 


Tryck på Återställ alla inställningar och bekräfta. 


Tryck på Återställ klockan för att starta återställningen. 


SuuntoLink installerar den senaste programvaraversionen och återställer klockan till standardinställningarna.


Observera att fabriksåterställningen tömmer alla data samt alla Moves och/eller träningspass som inte har synkroniserats från din klocka. Efter återställningen ska du parkoppla klockan på nytt med din telefon eller andra tillbehör som pulsbältet. Se instruktionerna nedan.

Hur parkopplar jag min Suunto klocka med Suunto-appen för iPhone

Hur parkopplar jag min Suunto klocka med Suunto-appen för Android


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.