Återställa enheten till fabriksinställningar


Anslut  din klocka till datorn med Polar USB-kabeln och öppna FlowSync-programmet. 

Tryck på Inställningar.

Välj Återställ fabriksinställningar

Polar FlowSync installerar den senaste programvaraversionen och återställer klockan till standardinställningarna.

Observera att fabriksåterställningen också raderar alla data från din klocka, även alla träningspass som inte har synkroniserats. Dessutom ska du på nytt parkoppla klockan med din telefon och möjliga tillbehör som pulsbältet. Se instruktioner nedan.


Ignite

How do I pair my Ignite with the Polar Flow app?


Grit X/Vantage M/Vantage V/Vantage V2

How do I pair my Grit X/Vantage M/Vantage V/Vantage V2 with the Polar Flow app


A300, M400, M450, M460, V800

How do I pair my Polar device with the Polar Flow app?


M200

How do I pair my M200 with the Polar Flow app?


M430

How do I pair my M430 with the Polar Flow app?


A360/A370

How do I pair my A360/A370 with the Polar Flow app?


Unite

How do I pair my Unite with the Polar Flow app?


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.